Test
Test

X

 

جهت پیدا کردن اشیای سرقتی و گم شده

نوشته شده در موضوع طلسم, متفرقه در ۲۱ دی ۱۳۹۱

طلسمی کاربرد برای پیدا کردن اشیا و لوازم مفقود شده و گم شده . طلسمی کاربردی .

کلمات کلیدی طلسم – دعا- دعای رزق وروزی- بخت گشا

 

فایل را با ورد نگاه کنید

دانلود

 

راضی شدن خانواده مطلوب برای ازدواج

نوشته شده در موضوع دسته‌بندی نشده, طلسم ازدواج, محبت در ۲۰ دی ۱۳۹۱

این دعا برای راضی نمودن خانواده مطلوب برای ازدواج می باشد. شما می توانید با استفاده از این دعا جواب مثبت را از خانواده دختر یا پسر برای ازدواج بگیرید

کلمات کلیدی طلسم – دعا- دعای رزق وروزی- بخت گشا

 

فایل را با ورد نگاه کنید

دانلود

Archive-zip2

ذکر شریف یونسی برای دوری از ترس

نوشته شده در موضوع دسته‌بندی نشده, شفا مریضی در ۲۰ دی ۱۳۹۱

با این ذکر ترس از بین رفته و دیگه شما از هیچ چیز نمی ترسید. برای رفع ترس و هراس

کلمات کلیدی طلسم – دعا- دعای رزق وروزی- بخت گشا

 

فایل را با ورد نگاه کنید

دانلود

 

دعای مشکل گشا طلسم حاجت

نوشته شده در موضوع دسته‌بندی نشده, طلسم, متفرقه در ۲۰ دی ۱۳۹۱

دعای مشکل گشا دعای هست تمام مشکلات را حل می کند و مشکل گشاست و در همه امور حاجت می دهد و طلسم حاجت تمام حاجات شما را می دهد

کلمات کلیدی طلسم – دعا- دعای رزق وروزی- بخت گشا

 

فایل را با ورد نگاه کنید

دانلود

 

خطبه حضرت ادم

نوشته شده در موضوع دسته‌بندی نشده در ۲۰ دی ۱۳۹۱

دعای خطبه حضرت برای گشای در کار و رزق روزی و گشایش بخت و کار می باشد

کلمات کلیدی طلسم – دعا- دعای رزق وروزی- بخت گشا

 

فایل را با ورد نگاه کنید

دانلود

 

جلب رزق و روزی و فروش ملک

نوشته شده در موضوع رزق و روزی / فروش اموال در ۲۰ دی ۱۳۹۱

جهت جلب و رزق و روزی و فروش ملک را می توانید رزق فروان بدست بیاورید و روزی زیاد بدست بیاورید و تمامی متاع فروشی تان را می توانید با این طلسم بفروشید

کلمات کلیدی طلسم – دعا- دعای رزق وروزی- بخت گشا

 

فایل را با ورد نگاه کنید

دانلود

 

طلسم بخت گشایی

نوشته شده در موضوع بخت گشا, دسته‌بندی نشده در ۲۰ دی ۱۳۹۱

کلمات کلیدی طلسم – دعا- دعای رزق وروزی- بخت گشا

 

فایل را با ورد نگاه کنید

دانلود

 

بخت گشا

نوشته شده در موضوع بخت گشا, دسته‌بندی نشده در ۲۰ دی ۱۳۹۱

کلمات کلیدی طلسم – دعا- دعای رزق وروزی- بخت گشا

 

فایل را با ورد نگاه کنید

دانلود

 

باب محبت۲

نوشته شده در موضوع دسته‌بندی نشده, محبت در ۲۰ دی ۱۳۹۱

دعای است برای جلب محبت و عاشق کردن مطلوب می باشد .طسم کاربردی برای بی قرار کردن مطلوب و عاشق کردن. عاشقی. بی قرار کردن. احضار مطلوب به سمت خودت و ازدیاد محبت

 

کلمات کلیدی طلسم – دعا- دعای رزق وروزی- بخت گشا.دعا . دعانویسی. جادو  و طلسمات. ضد طلسم. باطل سحر . بخت گشا. دعای رزق و روزی

 

فایل را با ورد نگاه کنید

دانلود

 

ازدیاد محبت

نوشته شده در موضوع دسته‌بندی نشده, محبت در ۲۰ دی ۱۳۹۱

دعای است برای جلب محبت و عاشق کردن مطلوب می باشد .طسم کاربردی برای بی قرار کردن مطلوب و عاشق کردن. عاشقی. بی قرار کردن. احضار مطلوب به سمت خودت و ازدیاد محبت

کلمات کلیدی طلسم – دعا- دعای رزق وروزی- بخت گشا.دعا . دعانویسی. جادو  و طلسمات. ضد طلسم. باطل سحر . بخت گشا. دعای رزق و روزی

 

فایل را با ورد نگاه کنید

دانلود